LAUDAS

Projekty EU


Investice ve společnosti Laudas Technology

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Rožnovsko, z.s.